Ali Consultingin palvelumalli. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Ali Consultingin palvelumalli. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Tiedonkeruu

Tutkimme viestintää ja sen vaikutuksia sekä varmistamme, että asiakkaillamme on käytettävissään paras mahdollinen tieto aiheesta. Olemme erikoistuneet erityisesti Venäjälle suuntautuvan markkinoinnin ja viestinnän tueksi tehtäviin selvityksiin.

Sisältöstrategia

Uskomme siihen, että yritysviestintä on paljon enemmän kuin pelkkää tiedottamista. Sisältöstrategia on kokonaisvaltainen näkemys siitä, millaisia sisältöjä yritys tarvitsee viestiäkseen tehokkaasti asiakkailleen ja eri sidosryhmilleen eri kanavissa. Jokainen työntekijä on nykyisin yrityksen viestinviejä, joten ulkoisen viestinnän lisäksi sisältöstrategiassa otetaan huomioon myös sisäisen viestinnän näkökulma.

Valmennus

Valmennamme yksilöitä ja organisaatioita viestimään tehokkaammin – oli kyse sitten kirjoittamisen ja sosiaalisen median viestinnän kaltaisista käytännön taidoista tai markkinointiviestinnän strategiasta. Esimerkiksi keväällä 2013 toteutimme sarjan Venäjän-markkinoinnin työpajoja, joihin osallistui 65 matkailuyritystä.

Sisällöntuotanto

Tuotamme oikeita viestintäsisältöjä oikeisiin kanaviin. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat omia vahvuuksiamme. Visuaalisissa tuotannoissa luotamme kumppaneihimme. Teemme erityisesti läheistä yhteistyötä yritysten videosisältöihin erikoistuneen Brandcasters Oy:n kanssa.

Mediaseuranta

Vain seuraamalla ja mittaamalla viestinnän onnistumista voi varmistaa, että oikeat viestit tavoittavat oikeat kohderyhmät. Toteutamme asiakkaillemme sekä perinteisen että sosiaalisen median seurantaa yhteistyössä alan johtavan suomalaisen yrityksen M-Brain Oy:n kanssa.

Mielipidejohtajuus

Mielipidejohtaja on oman alansa huippuasiantuntija ja vaikuttaja ja siten myös yrityksensä tehokas viestinviejä. Mielipidejohtajuusohjelmassa valikoidaan yrityksille ja yksilöille oikeat teemat, laaditaan niihin laadukkaat sisällöt sekä varmistetaan aktiivisen keskustelun toteutuminen valikoiduissa kanavissa.